Statut Liceum Ogólnokształcącego

 • Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica
  202 KB
 • Załącznik nr 1 - WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W ZESPOLE SZKÓŁ
  161 KB
 • Załącznik nr 2 - REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W POŁCZYNIE-ZDROJU
  140 KB
 • Załącznik nr 3 - PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY NA LATA 2017-2020
  168 KB
 • Załącznik nr 4 - WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO
  146 KB
 • Załącznik nr 5 - SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
  142 KB
 • Załącznik nr 6 - REGULAMIN BIBLIOTEKI
  108 KB
 • Załącznik nr 7 - REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH
  106 KB
 • Załącznik nr 8 - REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH
  119 KB
 • Załącznik nr 9 - REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
  115 KB