• Bilans jednostki budżetowej za 2020 r.
  1 MB
 • Rachunek zysków i strat jednostki za 2020 r.
  975 KB
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki w 2020 r.
  904 KB
 • Informacja dodatkowa za 2020 r.
  5 MB