Baza ZS w Połczynie-Zdroju

Zespół Szkół zajmuje teren o powierzchni całkowitej 12.549,00 m kw. w miejscowości Połczyn-Zdrój, powiat Świdwiński, województwo zachodniopomorskie.

Budynek szkoły składający się z 23 sal lekcyjnych (w tym: pracownia chemiczna, pracownia fizyczna, 3 pracownie informatyczne, 5 sal do nauki języków obcych, pracownia filmoteki szkolnej, pracownia technologii gastronomicznej, pracownia hotelarstwa), biblioteki i czytelni, gabinetu pedagoga szkolnego, gabinetu pielęgniarki, szatni wyposażonej w indywidualne szafki dla każdego ucznia, sali gimnastycznej, siłowni. 

Sale lekcyjne wyposażone są w nowe, indywidualne ławki, dostosowane do wzrostu ucznia. Sale lekcyjne wyposażone są w niezbędne pomoce dydaktyczne, właściwe do charakteru i specyfiki danej sali lekcyjnej. 

Teren i budynek szkoły jest monitorowany. Zainstalowane są kamery na zewnątrz i wewnątrz budynku szkoły. Teren szkoły jest ogrodzony.

  • 2020_baza-szkoly.pdf
    394 KB