Bilans jednostki budżetowej 2019r.

 • bilans_jednostki_budzetowej_2019.pdf
  2 MB

Rachunek zysków i strat 2019r.

 • rachunek_zyskow_i_strat_2019.pdf
  1 MB

Zestawienie zian w funduszu jednostki 2019r.

 • zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki_2019.pdf
  1 MB

Informacja dodatkowa 2019r.

 • Informacja_dodatkowa-2019_01.pdf
  7 MB