Bilans jednostki za 2018r.

 • Bilans jednostki za 2018r.
  1 MB

Rachunek zysków i strat za 2018r.

 • Rachunek zysków i strat za 2018r.
  1,006 KB

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018r.

 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018r.
  930 KB

Informacja dodatkowa za 2018r.

 • Informacja dodatkowa za 2018r.
  2 MB

Informacja dodatkowa za 2018r.

 • Informacja dodatkowa za 2018r.
  3 MB