Sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Bilans jednostki budżetowej za 2020 r.

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Rachunek zysków i strat jednostki za 2020 r.

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie zmian w funduszu jednostki w 2020 r.

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Informacja dodatkowa za 2020 r.

5.3 MBPobierzPodgląd pliku