Statut Branżowej Szkoły I Stopnia

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia

196 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W ZESPOLE SZKÓŁ

161 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W POŁCZYNIE-ZDROJU

140 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 - PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY NA LATA 2017-2020

168 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 - WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

146 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 5 - SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

142 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 6 - REGULAMIN BIBLIOTEKI

108 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 7 - REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

106 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 8 - REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH

119 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 9 - REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

115 KBPobierzPodgląd pliku